Siirry sisältöön

Potilaille

Miksi lääkkeen hinta vaihtelee?

Lääkeyritykset voivat muuttaa valmisteensa hintaa kahden viikon välein.

Jos lääkevalmisteesta voi saada Kela-korvauksen, lääkkeiden hintalautakunta on vahvistanut sille enimmäishinnan, josta korvaus lasketaan. Lääkeyritys voi hinnoitella valmisteensa myös enimmäishintaa halvemmaksi. Mikäli lääkevalmiste ei ole Kela-korvattava, lääkeyritys voi hinnoitella valmisteensa vapaasti. Reseptilääkkeiden hinnat ovat samat kaikissa Suomen apteekeissa.

Voiko yksittäinen potilas hakea lääkevalmisteelle Kela-korvattavuutta ja miten sitä haetaan?

Potilas voi hakea Kela-korvattavuutta vain erityisluvalliselle lääkevalmisteelle. Potilaan puolesta hakemuksen voi tehdä myös apteekki. Jos lääkkeiden hintalautakunta vahvistaa valmisteelle korvattavuuden, kaikki valmistetta käyttävät potilaat, jotka täyttävät korvausoikeuden ehdot, saavat siitä korvauksen.

Potilaan lisäksi muun muassa maahantuoja, valmistaja tai tukkuliike voi hakea korvattavuutta erityisluvalliselle valmisteelle. Jos lääkevalmisteella on myyntilupa, korvattavuutta voi hakea vain lääkeyritys.

Potilas voi hakea korvattavuutta täyttämällä hakemuslomakkeen ja toimittamalla sen liitteineen lääkkeiden hintalautakuntaan. Hakemusmaksu on 30 €.

Hakemuslomake ja tarkemmat ohjeet löytyvät täältä.

Lisätietoja erityisluvallisista lääkevalmisteista saat myös Kelan sivuilta.

Miksi lääke ei ole Kela-korvattava?

Lääkevalmisteesta voi saada Kela-korvauksen vain, jos sillä on voimassa oleva korvattavuuspäätös. Päätös on voimassa määräajan, ja korvattavuus päättyy, ellei lääkeyritys hae sen uudistamista. Myyntiluvalliselle valmisteelle Kela-korvattavuutta voi hakea vain lääkeyritys.

Myyntiluvalliselta valmisteelta Kela-korvattavuus voi puuttua seuraavista syistä:

  • Lääkeyritys ei ole hakenut valmisteelle korvattavuutta.
  • Lääkeyritys ei ole hakenut korvattavuudelle jatkoa.
  • Lääkkeiden hintalautakunta on hylännyt lääkeyrityksen hakemuksen.
  • Lääkeyritys on irtisanonut valmisteen korvattavuuden.

Erityisluvalliselta lääkkeeltä Kela-korvattavuus voi puuttua seuraavista syistä:

  • Lääkkeelle ei ole haettu korvattavuutta. Erityisluvallisen lääkkeen korvattavuutta voi hakea potilas, apteekki, maahantuoja, valmistaja tai tukkuliike.
  • Lääkkeen korvattavuus on päättynyt. Päätös on voimassa määräajan, ja korvattavuus päättyy, ellei sitä haeta uudelleen.
  • Lääkkeiden hintalautakunta on hylännyt hakemuksen.

Voiko lääke tulla korvattavaksi takautuvasti?

Erityisluvallisen lääkkeen korvattavuuspäätös voi tulla voimaan takautuvasti. Jokainen hakemus arvioidaan tapauskohtaisesti.

Alkuun

Yrityksille

Olemme jättäneet korvattavuushakemuksen hintalautakuntaan. Mikä on hakemuksen käsittelyvaihe?

Hila julkaisee luettelon saapuneista hakemuksista kerran kuukaudessa. Voit lukea luettelon täältä.

Hakemuksen käsittelyvaiheita on kuvattu täällä ja voit seurata hakemuksesi tilannetta sähköisestä asioinnista.

Voiko uudelle vaikuttavalle aineelle hakea yhtä aikaa perus- ja erityiskorvattavuutta?

Hila käsittelee aina ensin uuden vaikuttavan lääkeaineen peruskorvattavuushakemuksen. Erityiskorvattavuutta voidaan hakea vasta, kun valmisteelle on vahvistettu peruskorvattavuus.

Alkuun

Yleistä

Miten Hilan kokouksessa käsiteltävistä asioista tiedotetaan?

Julkaisemme tiedotteen kokouksessa tehdyistä päätöksistä kokouspäivänä verkkosivuillamme.

Mistä löydän tiedon yksittäisen lääkevalmisteen korvattavuudesta?

Kela toimeenpanee Hilan tekemät korvattavuuspäätökset.

Tieto yksittäisen myyntiluvallisen lääkkeen voimassa olevasta korvattavuudesta löytyy Kelan lääkehausta.

Tieto yksittäisen erityisluvallisen lääkkeen voimassa olevasta korvattavuudesta löytyy Kelan sivuilta.

Alkuun