Siirry sisältöön

Verzenios-, Venclyxto- ja Reagila-valmisteet erityiskorvattaviksi

Lääkkeiden hintalautakunta on 6.10.2020 kokouksessaan hyväksynyt Verzenios-, Venclyxto- ja Reagila-valmisteet erityiskorvattaviksi sadan prosentin korvausluokkaan.

Abemasiklibia sisältävä Verzenios-valmiste on rajoitetusti erityiskorvattava hormonireseptoripositiivisen ja HER2-negatiivisen paikallisesti edenneen tai etäpesäkkeisen rintasyövän hoidossa, yhdessä aromataasinestäjän tai fulvestrantin kanssa ensimmäisenä hormonaalisena hoitona tai naisille, jotka ovat saaneet aiemmin hormonaalista hoitoa. Valmisteen erityiskorvattavuus tulee voimaan 1.12.2020 alkaen. Korvattavuus on ehdollinen ja korvattavuus- ja hintapäätökseen liittyy taloudellinen sopimus. Valmisteen erityiskorvattavuuden lisäkustannus lääkekorvausmenoon on 144 000 euroa.

Venetoklaksia sisältävä Venclyxto-valmiste on rajoitetusti erityiskorvattava seuraavasti:
– ainoana lääkkeenä kroonisen lymfaattisen leukemian hoidossa aikuispotilailla, joilla on 17p-deleetio tai TP53-mutaatio ja joille B-solureseptorireitin estäjähoito ei sovellu tai joilla se on epäonnistunut.
– ainoana lääkkeenä kroonisen lymfaattisen leukemian hoidossa aikuispotilailla, joilla ei ole 17p-deleetiota eikä TP53-mutaatiota ja joilla sekä kemoimmunoterapia että B-solureseptorireitin estäjähoito ovat epäonnistuneet.
– yhdessä rituksimabin kanssa kroonisen lymfaattisen leukemian hoidossa aikuispotilailla, jotka ovat saaneet aiemmin vähintään yhtä hoitoa. Ylläpitohoidon kesto on korkeintaan 24 kuukautta.
Valmisteen erityiskorvattavuus tulee voimaan 1.12.2020 alkaen. Korvattavuus on ehdollinen ja korvattavuus- ja hintapäätökseen liittyy taloudellinen sopimus. Valmisteen erityiskorvattavuuden lisäkustannus lääkekorvausmenoon on 62 000 euroa.

Karipratsiinia sisältävä Reagila-valmiste on erityiskorvattava sairaudessa vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt. Valmisteen erityiskorvattavuus tulee voimaan 1.11.2020 alkaen. Valmisteen erityiskorvattavuuden lisäkustannus lääkekorvausmenoon on 933 000 euroa.

Kansaneläkelaitos antaa tarkemmat ohjeet valmisteiden korvaamisesta.

Lisätietoja
Yliproviisori Kristiina Kaste, puh. 0295 163 416
Yliproviisori Minna Manner-Lehtinen, puh. 0295 163 200