Siirry sisältöön

Hintailmoitukset

Viitehintajärjestelmässä myyntiluvan haltijoiden tulee tehdä hintailmoitukset neljä kertaa vuodessa viimeistään 21 päivää ennen kunkin viitehintakauden alkua. Jos myyntiluvanhaltija ei tee ilmoitusta säädetyssä määräajassa, lääkevalmisteen korvattavuus päättyy viitehintakauden alkaessa.

Hintailmoitus toimitetaan Kansaneläkelaitokselle (Kela). Hintailmoituksessa yritys ilmoittaa valmisteidensa viitehintakauden alussa voimassa olevat tukkuhinnat sekä tiedon siitä, ovatko kyseiset valmisteet yleisesti saatavilla hintailmoituksen tekohetkellä ja tulevan viitehintakauden ajan. Hintailmoituksen yhteydessä on myös mahdollista ilmoittaa viitehintajärjestelmän hintailmoitusmenettelyyn kuuluvan valmisteen siirrosta pois korvausjärjestelmästä.

Hintailmoitus tehdään

  • verkkolomakkeella Kelan sähköisessä asiointipalvelussa,
  • tiedostona (yrityksen tulee ottaa yhteys Kelaan asian sopimista varten) tai
  • poikkeustilanteissa paperilomakkeella
    (esimerkiksi mikäli yrityksellä ei ole Y-tunnusta).

Kela välittää hintailmoitukset lääkkeiden hintalautakunnalle ja lääkkeiden hintatietoja ylläpitäville toimijoille.  Kelan asiointipalvelu lääkeyrityksille avautuu viimeistään 30 päivää ennen viitehintakauden alkua. Kelan asiointipalveluun kirjaudutaan suomi.fi-tunnistuksella.

Jos lääkevalmiste kuuluu hintailmoitusmenettelyyn, mutta se ei ole näkyvissä Kelan asiointipalvelussa, ota yhteys Kelaan tai tee hintailmoitus paperilomakkeella Kelaan.