Siirry sisältöön

Viitehintaryhmän lakkaaminen ja siirtymäkausi

Jos aiemmin voimassa olleen viitehintaryhmän muodostumisen edellytykset eivät täyty uutta viitehintakautta määritettäessä, kyseisen viitehintaryhmä voimassaolo lakkaa seuraavan viitehintakauden alussa. Lakkaamisen syynä voi olla esimerkiksi lääkevalmisteiden poistuminen lääkevaihdosta, myyntilupien päättyminen, lääkevalmisteiden kaupan olon ja saatavuuden muutos tai korvattavuuden päättyminen hintailmoituksen puuttumisen vuoksi.

Viitehintaryhmän lakattua kyseiseen ryhmään kuuluvien lääkevalmisteiden korvattavuus ja tukkuhinta ovat voimassa enintään yhden vuoden ajan viitehintakauden päättymisestä (ns. siirtymäkausi). Lääkkeiden hintalautakunta ylläpitää luetteloa viitehintajärjestelmän siirtymäkaudella olevista lääkevalmisteista.

Siirtymäajalla myyntiluvan haltijan tulee tehdä korvattavuus- ja tukkuhintahakemus, mikäli se haluaa lääkevalmisteen olevan korvattava myös siirtymäajan jälkeen. Siirtymäajalla myyntiluvan haltijan on lisäksi tehtävä hintailmoitus vuosineljänneksittäin korvattavuuden säilyttämiseksi. Siirtymäajalla lääkevalmiste voidaan sisällyttää uudelleen viitehintajärjestelmään, mikäli viitehintaryhmän muodostumisen edellytykset jatkossa täyttyvät.