Siirry sisältöön

Viitehintaryhmät ja viitehinnat

Lääkkeiden hintalautakunta vahvistaa lääkevalmisteiden viitehintaryhmät, viitehintaryhmille asetettavat viitehinnat ja viitehintaryhmiin sisällytettävät valmisteet. Päätös perustuu lääkeyritysten vuosineljänneksittäin tekemiin hintailmoituksiin.

Lautakunnan päätös tehdään viimeistään seitsemän päivää ennen kunkin viitehintakauden alkua. Päätös annetaan sähköisessä muodossa ja se julkaistaan lautakunnan verkkosivuilla. Päätös viitehintaryhmistä ja viitehinnoista tulee voimaan viitehintakauden alussa ja on voimassa kauden loppuun. Kullekin viitehintaryhmään sisällytettävälle valmisteelle vahvistetaan lisäksi viitehintakauden alkaessa voimassa oleva tukkuhinta ja arvonlisäverollinen vähittäishinta.

Myyntiluvan haltija voi valittaa lääkkeiden hintalautakunnan päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Hintalautakunnan päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, kunnes asia on lainvoimaisella päätöksellä ratkaistu.