Siirry sisältöön

Viitehintaryhmän määräytymisperusteet muuttuneet 1.1.2023

Viitehintaryhmä muodostetaan jatkossa keskenään vaihtokelpoisista myyntiluvallisista lääkevalmisteista, jos muodostettavaan viitehintaryhmään sisältyy vähintään kaksi kaupan olevaa korvattavaa lääkevalmistetta, joista vähintään toinen on rinnakkaisvalmiste, rinnakkaistuontivalmiste tai rinnakkaisjakeluvalmiste. Lääkevalmisteiden viitehintaryhmän määräytymisperusteista säädetään sairausvakuutuslaissa ja keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista lääkelaissa.

Huhtikuussa 2023 alkavalla viitehintakaudella viitehintaryhmää ei enää muodosteta, jos ryhmässä on vain yksi kaupan oleva korvattava lääkevalmiste. Tällaiseen viitehintaryhmään kuuluneiden lääkevalmisteiden korvattavuus ja tukkuhinta ovat voimassa enintään yhden vuoden ajan viitehintaryhmän päättymisestä (ns. siirtymäkausi). Siirtymäajalla myyntiluvan haltijan tulee tehdä korvattavuus- ja tukkuhintahakemus lääkkeiden hintalautakunnalle, mikäli se haluaa lääkevalmisteen olevan korvattava myös siirtymäajan jälkeen. Siirtymäajalla myyntiluvan haltijan on lisäksi tehtävä hintailmoitus vuosineljänneksittäin korvattavuuden säilyttämiseksi.

Siirtymäkaudella olevien lääkevalmisteiden luettelo julkaistaan lääkkeiden hintalautakunnan verkkosivuilla.

Lisätietoja
Hanna-Kaisa Joutsen, ylifarmaseutti, etunimi.sukunimi@gov.fi
Ulla Kurkijärvi, johtava proviisori, etunimi.sukunimi@gov.fi