Siirry sisältöön

Xolair –valmisteen korvattavuutta astman hoidossa tarkennetaan 1.7.2022 alkaen

Lääkkeiden hintalautakunta on toukokuun kokouksessaan käsitellyt Xolair-valmisteen korvattavuutta ja tukkuhintoja. Lääkeyrityksen tekemän uusintahakemuksen perustella hintalautakunta päätti tarkentaa valmisteen rajoitettua peruskorvattavuutta vaikean allergisen astman hoidossa 1.7.2022 alkaen.

Jatkossa Xolair-valmiste on rajoitetusti peruskorvattava lisähoitona vaikean allergisen astman hoitoon aikuisille ja vähintään 6-vuotiaille lapsille ja nuorille, joiden astma ei ole hoitotasapainossa hyvän hoitokäytännön mukaisella hoidolla sisältäen suuriannoksisen inhaloitavan kortikosteroidin ja pitkävaikutteisen beeta-agonistin yhdistelmän, joilla on positiivinen ihotesti tai in vitro -reaktiivisuus ympärivuotiselle aeroallergeenille, ja joilla on: 1) vähintään neljä pahenemisvaihetta kuluneen vuoden aikana, tai 2) säännöllisesti kuluneen vuoden ajan käytetystä tablettikortisonista huolimatta tänä aikana vähintään 2 pahenemisvaihetta.

Mikäli potilasta hoidetaan astman hoitoon tarkoitetulla biologisella lääkkeellä, niin kuluneen vuoden sijaan tarkastelujaksona voi olla myös sen aloittamista edeltävä vuosi.

Hoidon jatkamisen kannalta riittävänä hoitovasteena voidaan pitää sitä, että vuotuinen pahenemisvaiheiden määrä ja/tai säännöllisesti käytetty tablettikortisoniannos on vähentynyt 50 %:lla vuoden tarkastelujaksoon nähden ilman, että astman muu hoitotasapaino on heikentynyt.

Lisäksi Xolair 150 mg on edelleen rajoitetusti peruskorvattava asianmukaisen hyvän hoitokäytännön mukaiseen vaikean kroonisen spontaanin urtikarian hoitoon vähintään 12-vuotiaille potilaille, kun

– vaikeat urtikariaoireet (UAS7 ≥ 28) tai vaikeat angioödeeman oireet (UAS7≥16 ja DLQI ≥ 14) ovat kestäneet yli kuusi viikkoa, taikka angioödeemaoireet ovat muuten vakavat ja

– oireita laukaisevaa tekijää ei ole pystytty tunnistamaan ja

– H1-antihistamiinihoitoa on jatkettu vähintään kuuden viikon ajan ilman riittävää vastetta.

Kansaneläkelaitos antaa tarkemmat ohjeet valmisteiden korvaamisen edellytyksistä.

 

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Kalle Aaltonen, puh 0295 163 439