Siirry sisältöön

Zebinix-valmisteen korvattavuus päättyy 30.4.2023

Lääkkeiden hintalautakunta on 6.10.2022 hylännyt Zebinix-valmisteen korvattavuutta ja kohtuullista tukkuhintaa koskevan uusintahakemuksen. Valmisteelle ehdotettua tukkuhintaa ei pidetty kohtuullisena. Eslikarbatsepiinia sisältävää Zebinix-valmistetta käytetään paikallisalkuisen epilepsian hoitoon joko monoterapiana tai liitännäishoitona.

Potilaiden hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi valmisteen korvattavuus päättyy vasta siirtymäajan jälkeen 30.4.2023. Myyntiluvan haltijalla on siirtymäaikana tai sen jälkeen mahdollisuus hakea uudelleen valmisteelle korvattavuutta ja kohtuullisen tukkuhinnan vahvistamista.

Lisätietoja
Yliproviisori Outi Salminen, puh. 0295 163 448