Läkemedelsprisnämnden

Läkemedelsprisnämnden verkar i samband med social- och hälsovårdsministeriets avdelningen för social trygghet och försäkringar. Läkemedelsprisnämnden fastställer ersättningar och skäliga partipris för de läkemedelspreparat, kliniska näringspreparat och salvbaser som ersätts på grund av sjukförsäkringslagen.