Hoppa till innehåll

Ny prövning av begränsningen av ersättning

Förteckningar 2022 2021  2020 2019  2018

Läkemedelsprisnämndens uppgift är att ompröva omfattningen av ersättningen för läkemedelspreparat som omfattas av begränsad ersättning i referensprissystemet. För de preparat som upptagits i nya referensprisgrupper görs en ny bedömning av omfattningen av ersättning vid varje referensprisperiod.

Vid ingången av den fjärde referensprisperioden efter det att referensprisgruppen har upprättats gör läkemedelsprisnämnden en ny bedömning av omfattningen av ersättningen för de läkemedelspreparat som omfattas av begränsad ersättning och som ingår i referensprisgruppen.  Läkemedelsprisnämnden gör på eget initiativ en ny bedömning.

Utgångspunkten är att slopandet av begränsningen gäller alla läkemedelspreparat i referensprisgruppen samt samma handelsnamns alla olika förpackningar, också förpackningar i förfarandet för fastställandet av det skäliga partipriset. Vid varje referensprisperiod utger läkemedelsprisnämnden en förteckning över de läkemedelspreparat vars begränsning av ersättning omprövas.

Begränsningen av ersättningen kan slopas om de förutsättningar för begränsningen som avses i sjukförsäkringslagen inte längre finns. Slopandet av begränsningen av ersättning träder i kraft från och med den fjärde referensprisperioden efter det att referensprisgruppen har upprättats. Att begränsningen slopas betyder att preparatet ersätts endast i den för preparatet godkända indikationens omfattning.

Trots bedömning på myndighetsinitiativ har innehavaren av försäljningstillstånd fortsättningsvis möjlighet att ansöka om utvidgning av ersättningen för preparat som ingår i referensprissystemet.

Förteckningar

2022


2021


2020


2019


2018