Beslut om referensprisgrupper och referenspriser 2021

Referensprisperiod 1/2021 (1.1.-31.3.2021)

Referensprisperiod 2/2021 (1.4.-30.6.2021)

Referensprisperiod 3/2021 (1.7.-30.9.2021)

Referensprisperiod 4/2021 (1.10.-31.12.2021)

Beslutet om referensprisperioden 4/2021 med bilagor finns framlagda nedan samt hos läkemedelsprisnämnden 30 dygn efter att detta meddelande publicerats. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringen av detta meddelande. Detta meddelande har publicerats den 23 september 2021.