Siirry sisältöön

Rajoitetun korvattavuuden uudelleen arviointi

Luettelot 2024 2023 2022 2021  2020 2019  2018  2017  2016

Lääkkeiden hintalautakunnan tehtävänä on viitehintajärjestelmään kuuluvien lääkevalmisteiden rajoitetun korvattavuuden uudelleen arviointi. Uusiin viitehintaryhmiin sisällytettyjen valmisteiden korvattavuuden laajuus tarkistetaan viitehintakausittain.

Lääkkeiden hintalautakunta arvioi uudelleen viitehintaryhmään kuuluvien rajoitetusti korvattavien lääkevalmisteiden korvattavuuden laajuuden, kun valmiste sisällytetään viitehintaryhmään. Arviointi tehdään hintalautakunnan omasta aloitteesta.

Arviointi koskee kaikkia viitehintaryhmään sisällytettyjä rajoitetusti korvattavia lääkevalmisteita sekä kaikkia saman kauppanimen eri pakkauksia mukaan lukien hinnanvahvistusmenettelyssä olevat pakkaukset. Lääkkeiden hintalautakunta julkaisee luettelon  uudelleen arvioitavista rajoitetusti korvattavista lääkevalmisteista viitehintakausittain. Menettely ei koske poikkeavaa viitehintaryhmää eikä viitehintaryhmää, joka on muodostunut rinnakkaistuonti-, rinnakkaisjakelu- tai biosimilaarivalmisteen perusteella.

Korvattavuuden rajoitus voidaan poistaa, jos korvattavuuden rajoittamiselle ei ole enää sairausvakuutuslain mukaisia perusteita. Rajoituksen poistuessa valmiste on korvattava enintään valmisteelle hyväksytyn käyttöaiheen mukaisessa laajuudessa. Päätös tulee voimaan viitehintaryhmän perustamista seuraavan neljännen viitehintakauden alkaessa.

Myyntiluvan haltijalla on edelleen mahdollisuus hakea korvattavuuden laajentamista viitehintajärjestelmään kuuluville lääkevalmisteille viranomaisaloitteisen arvioinnin lisäksi.

Luettelot

2024

2023

2022


2021


2020


2019


2018


2017


2016