Hoppa till innehåll

Ersättning och partipris – blanketter och anvisningar

Preparat som kräver försäljningstillstånd
Preparat som kräver specialtillstånd
Kliniska näringspreparat
Salvbas

Preparat som kräver försäljningstillstånd

Ansökan om ersättning och partipris

Ansökan om ersättning inom referensprissystemet

Bilagor till ansökan

Övriga anvisningar

Preparat som kräver specialtillstånd

Ansökan om ersättning och partipris för preparat som kräver specialtillstånd- sökande är tillverkare, importör eller läkemedelspartihandel

Bilagor till ansökan

 

Ansökan om ersättning och partipris för preparat som kräver specialtillstånd – sökande är en patient eller ett apotek på patientens vägnar

Kliniska näringspreparat

Ansökan om ersättning och partipris för ett kliniskt näringspreparat

Bilagor till ansökan

Salvbas

Ansökan om ersättning och partipris för salvbas

Bilagor till ansökan