Hoppa till innehåll

Läkemedelsprisnämndens e-tjänst tar i bruk Suomi.fi-fullmakter i mars, kontrollera redan nu att befogenheterna är i skick

I mars tas Suomi.fi-fullmakter i bruk i läkemedelsprisnämndens e-tjänst. Detta kommer enligt planerna att ske vecka 12. På grund av att en ny identifieringstjänst tas i bruk förekommer vissa avbrott i e-tjänsten veckorna 11 och 12. Vi informerar närmare om avbrotten i mars.

Företag kan redan nu ge personer eller andra företag fullmakter i Suomi.fi-tjänsten, dvs. rättigheter att uträtta ärenden på företagets vägnar. I läkemedelsprisnämndens e-tjänst har företag tillgång till två fullmaktsalternativ med olika omfattning. Med den ena fullmakten visas samtliga av företagets anhängiga ärenden och med den andra visas endast de ärenden som den befullmäktigade själv har anhängiggjort. De båda alternativen beskrivs närmare nedan.

Om du behöver en fullmakt, kontakta den person vid ditt företag som ansvarar för frågor som gäller Suomi.fi-tjänsten. Du kan också be om rättigheter att uträtta ärenden på företagets vägnar på Suomi.fi (www.suomi.fi/fullmakter). Kom ihåg att också förse fullmaktsärendet med en specifikation (omfattande eller begränsad). Skriv specifikationen med små bokstäver. Om fullmakten saknar specifikation eller om specifikationen skrivs på fel sätt får du inte tillträde till läkemedelsprisnämndens e-tjänst.

För att e-tjänsten ska kunna användas krävs det att personen eller företaget har beviljats ärendefullmakt eller representationsfullmakt, att fullmaktsärendet finns i e-tjänsten och att fullmakten har en specifikation i fråga om Suomi.fi-fullmakter.

När någon ska beviljas fullmakt att använda e-tjänsten:
◦  välj fullmaktstypen ärendefullmakt eller representationsfullmakt,
◦  välj fullmaktsärendet ansöka om ersättningsstatus och fastställande av partipris för läkemedel och
◦  ange specifikationen begränsad eller omfattande.

En person eller ett företag som beviljats ärendefullmakt har rätt att uträtta ärenden på ett företags vägnar. Med en ärendefullmakt kan ett företag exempelvis ge en anställd eller ett annat företag (t.ex. ett konsultföretag) rätt att uträtta ärenden för sin räkning.

En person som har fått en representationsfullmakt får uträtta ärenden för ett företag som befullmäktigat ett företag. Med en representationsfullmakt kan exempelvis ett konsultföretag ge en anställd rätt att uträtta ärenden på ett kundföretags vägnar.

När användaren väljer fullmaktsärendet Ansöka om ersättningsstatus och fastställande av partipris för läkemedel och specifikationen begränsad får användaren rätt att upprätta ansökningar som gäller ersättningsgilla läkemedel och partipris i läkemedelsprisnämndens e-tjänst samt att följa hur handläggningen av ansökningarna framskrider och att lämna in tilläggsuppgifter. Med denna fullmakt ser användaren endast de ärenden i e-tjänsten som användaren själv har inlett. Fullmakten motsvarar den tidigare rollen ‘Hila Sökande, begränsad’.

När användaren väljer fullmaktsärendet Ansöka om ersättningsstatus och fastställande av partipris för läkemedel och specifikationen omfattande får användaren rätt att upprätta ansökningar som gäller ersättningsgilla läkemedel och partipris i läkemedelsprisnämndens e-tjänst samt att följa hur handläggningen av ansökningarna framskrider och att lämna in tilläggsuppgifter. Med denna fullmakt ser användaren i e-tjänsten alla företagets ärenden som är under handläggning. Fullmakten motsvarar den tidigare rollen ‘Hila Sökande, omfattande’.

Studera också anvisningarna från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

◦  Begär ärendefullmakt som person
◦  Uträttande av ärenden för ett företag eller ett samfund
◦  Ge fullmakt som företag eller samfund
◦  Begär fullmakt som företag eller samfund
◦  Vanliga frågor om fullmakter
◦  Video- och PDF-anvisningar för Suomi.fi-fullmakter
◦  Ordlista om fullmakter

Ytterligare information
Ulla Kurkijärvi, ledande provisor, tfn 0295 163 436
Karoliina Ahponen, överfarmaceut, tfn 0295 163 443
fornamn.efternamn@stm.fi