Siirry sisältöön

Eräiden Flixotide Evohaler –valmisteiden korvattavuus päättyy 31.10.2019

Lääkkeiden hintalautakunta on 6.6.2019 arvioinut uudelleen Flixotide Evohaler 125 mikrog/annos- ja Flixotide Evohaler 250 mikrog/annos -valmisteiden tukkuhintojen kohtuullisuuden. Uudelleen arviointi on käynnistetty, kun korvausjärjestelmään ja kaupan on tullut merkittävästi edullisempi samaa vaikuttavaa lääkeainetta sisältävä lääkevalmiste. Muuttuneessa tilanteessa kyseisten Flixotide Evohaler -valmisteiden tukkuhintoja ei pidetty kohtuullisina.

Flutikasonia sisältävää Flixotide Evohaler -inhalaatiosumutevalmistetta käytetään astman hoitoon. Potilaiden hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi valmisteiden korvattavuus on voimassa 31.10.2019 saakka. Myyntiluvan haltijalla on mahdollisuus hakea valmisteille korvattavuutta ja kohtuullisia tukkuhintoja ennen korvattavuuden päättymistä tai sen jälkeen.

Korvausjärjestelmään kuuluu edelleen muita flutikasonia sisältäviä valmisteita.

Lisätietoja
Erityisasiantuntija Kalle Aaltonen, puh 0295 163 439
Johtaja Lauri Pelkonen, puh 0295 163 218