Siirry sisältöön

Eräiden Humalog- ja Seretide-valmisteiden korvattavuus päättyy 30.9.2018

Lääkkeiden hintalautakunta on 8.5.2018 arvioinut uudelleen Humalog KwikPen 100 U/ml esitäytetty kynä ja Humalog 100 U/ml kynäsäiliö -valmisteiden sekä Seretide Evohaler 25/125 ja 25/250 mikrog -valmisteiden tukkuhintojen kohtuullisuuden. Uudelleen arviointi on käynnistetty, kun korvausjärjestelmään on tullut merkittävästi edullisempi samaa vaikuttavaa lääkeainetta sisältävä lääkevalmiste. Muuttuneessa tilanteessa kyseisten Humalog- ja Seretide-valmisteiden tukkuhintoja ei pidetty kohtuullisina.

Lisproinsuliinia sisältävä Humalog-valmiste on tarkoitettu normaalin glukoositasapainon ylläpitämiseen insuliinihoitoisessa diabeteksessä. Salmeterolia ja flutikasonia sisältävää Seretide Evohaler -inhalaatiosumutevalmistetta käytetään astman hoitoon. Potilaiden hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi valmisteiden korvattavuus on voimassa 30.9.2018 saakka. Myyntiluvan haltijoilla on mahdollisuus hakea valmisteille korvattavuutta ja kohtuullisia tukkuhintoja ennen korvattavuuden päättymistä tai sen jälkeen.

Korvausjärjestelmään kuuluu edelleen muita lisproinsuliinia sekä salmeterolia ja flutikasonia sisältäviä valmisteita.

Lisätietoja
Yliproviisori Jaana Joensuu, puh 0295 163 347
Yliproviisori Kristiina Kaste, puh 0295 163 416