Siirry sisältöön

Iressa-valmisteen korvattavuus päättyy siirtymäajan jälkeen

Lääkkeiden hintalautakunta on 18.4.2018 hylännyt käsittelyssä olleen Iressa-valmisteen korvattavuutta ja kohtuullista tukkuhintaa koskeneen uusintahakemuksen. Valmisteelle ehdotettua tukkuhintaa ei pidetty kohtuullisena. Potilaiden hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi valmisteen korvattavuus päättyy vasta siirtymäajan jälkeen 31.8.2018. Myyntiluvan haltijalla on mahdollisuus hakea siirtymäaikana tai sen jälkeen uudelleen valmisteelle korvattavuutta ja kohtuullista tukkuhintaa. Gefitinibia sisältävää Iressaa käytetään paikallisesti edenneen tai metastaattisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän (NSCLC) hoitoon aikuisille potilaille, joiden kasvaimessa on aktivoivia EGFR-tyrosiinikinaasin mutaatioita.

Lisätietoja
Yliproviisori Jaana Joensuu, puh 0295 163 347
Johtaja Ulla Kurkijärvi, puh. 0295 163 436