Siirry sisältöön

Klexane-valmisteen korvattavuus päättyy 30.11.2020

Lääkkeiden hintalautakunta on 9.6.2020 arvioinut uudelleen Klexane-valmisteen tukkuhintojen kohtuullisuuden. Sairausvakuutuslain perusteella hintalautakunnan on otettava omasta aloitteesta uudelleen arvioitavaksi lääkevalmisteen tukkuhinnan kohtuullisuus, kun tukkuhinnan voimassa ollessa korvausjärjestelmään tulee kaupan oleva biosimilaarivalmiste. Uudelleenarvioinnin yhteydessä kuultiin Klexane-valmisteen myyntiluvan haltijaa, mutta keskusteluissa ei löydetty ratkaisua. Koska tukkuhintoja ei pidetty kohtuullisina edullisempiin biosimilaarivalmisteisiin verrattuna, Klexane-valmisteen korvattavuus päättyy 30.11.2020.

Enoksapariinia sisältävien biosimilaarivalmisteiden vahvistetut tukkuhinnat ovat 30 prosenttia alemmat kuin Klexane-valmisteella. Hintalautakunta katsoi, että valmisteella ei ole osoitettu olevan sellaisia terveyshyötyjä, joiden perusteella hintaero olisi kohtuullinen.

Enoksapariini on pienimolekyylinen hepariini. Kelan tilastotietojen mukaan vuonna 2018 enoksapariinivalmisteista sai korvauksia yli 65 000 henkilöä. Suurin osa, yli 90 prosenttia, käytti valmistetta lyhytaikaisesti alle 3 kuukauden ajan. Korvauksia enoksapariinivalmisteista maksettiin yhteensä 8,6 miljoonaa euroa.

Myyntiluvan haltija Sanofi Oy:llä on mahdollisuus ennen korvattavuuden päättymistä tai sen jälkeen hakea uudelleen valmisteelle korvattavuutta ja kohtuullista tukkuhintaa.

Lisätietoja
Johtava proviisori Ulla Kurkijärvi, puh. 0295 163 436
Johtaja Lauri Pelkonen, puh. 0295 163 218