Siirry sisältöön

Kyntheum-valmisteen korvattavuus jatkuu

Lääkkeiden hintalautakunta on 8.3.2019 tiedottanut, että Kyntheum-valmisteen korvattavuus päättyy 30.6.2019. Broda-lumabia sisältävää Kyntheum-valmistetta käytetään läiskäpsoriaasin hoitoon.

Myyntiluvan haltija on tehnyt uuden korvattavuus- ja hintahakemuksen, joka on hyväksytty lääkkeiden hintalautakun-nassa 6.6.2019. Valmiste on sairausvakuutuksesta korvattava myös 30.6.2019 jälkeen.

Lisätietoja
Yliproviisori Kristiina Kaste, puh. 0295 163 416