Siirry sisältöön

Lääkkeiden hintalautakunta järjestää lääkeyritysten kuulemistilaisuuden

Lääkkeiden hintalautakunta järjestää lääkeyritysten kuulemistilaisuuden keskiviikkona 11.10.2023. Tilaisuudessa yrityksille varataan mahdollisuus esitellä hintalautakunnan puheenjohtajille ja sihteeristölle ajankohtaista tietoa:

  • kehitteillä olevista ja markkinoille mahdollisesti lähivuosina tulevista uusista avohuollon lääkevalmisteista
  • markkinoilla jo olevien lääkevalmisteiden uusista mahdollisista käyttöaiheista

Tilaisuudessa ei ole tarkoituksena käsitellä jo hakemusvaiheessa olevia valmisteita eikä tilaisuus ole tarkoitettu lääkevalmisteiden korvattavuus- ja hintahakemusten valmistelun neuvontaan.

Tilaisuudesta kiinnostuneita yrityksiä pyydetään ilmoittautumaan hintalautakunnan sihteeristölle outi.salminen@gov.fi tai hila.stm@gov.fi 15.9.2023 mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään toimittamaan lyhyt selvitys esityksen sisällöstä ja kuulemiseen osallistuvien henkilöiden yhteystiedot.

Kuulemiseen on varattu koko päivä (11.10.2023) klo 9.00 alkaen ja esityksen kestoksi 30 minuuttia yritystä kohden. Kuulemisaikoja on varattu enintään kahdeksan. Mikäli ilmoittautumisia on enemmän kuin kuulemiseen varattuja aikoja, valitaan kuulemisiin Suomen lääkemarkkinoiden näkökulmasta ajankohtaisimmat asiat/valmisteet. Lääkkeiden hintalautakunta ilmoittaa viimeistään 22.9.2023 mennessä kuulemiseen kutsuttavat yritykset.