Siirry sisältöön

Lääkkeiden hintalautakunta järjestää lääkeyritysten kuulemistilaisuuden perjantaina 19.1.2018

Tilaisuudessa yrityksille varataan mahdollisuus esitellä hintalautakunnan puheenjohtajille ja sihteeristölle ajankohtaista tietoa:
– kehitteillä olevista ja markkinoille mahdollisesti lähivuosina tulevista uusista avohuollon lääkevalmisteista
– markkinoilla jo olevien lääkevalmisteiden uusista mahdollisista käyttöaiheista

Tilaisuudessa ei ole tarkoituksena käsitellä jo hakemusvaiheessa olevia valmisteita eikä tilaisuus ole tarkoitettu lääkevalmisteiden korvattavuus- ja hintahakemusten valmistelun neuvontaan.

Tilaisuudesta kiinnostuneita yrityksiä pyydetään ilmoittautumaan hintalautakunnan sihteeristölle (marja.rupponen@stm.fi tai hila@stm.fi) 15.12.2017 mennessä. Ilmoittauduttaessa pyydetään lyhyt selvitys esityksen sisällöstä ja kuulemiseen osallistuvien henkilöiden yhteystiedot.

Kuulemiseen on varattu koko päivä (19.1.2018) alkaen klo 9.00 ja yhden esityksen kestoksi 30 minuuttia (/yritys) yhteensä 7-8 kuulemista. Mikäli ilmoittautumisia on enemmän kuin kuulemiseen varattuja aikoja, valitaan kuulemisiin Suomen lääkemarkkinoiden näkökulmasta ajankohtaisimmat asiat/valmisteet.