Siirry sisältöön

Muutoksia hintailmoituksiin 1.4.2016 alkavalle viitehintakaudelle

Viitehinnan määräytymisperuste muuttuu 1.4.2016 alkavasta viitehintakaudesta lähtien. Muutos koskee viitehintajärjestelmään kuuluvia valmisteita ja vaikuttaa myös viitehintailmoituksessa annettavaan kaupanolotietoon. Muutos liittyy vuoden 2016 alussa voimaan tulleeseen sairausvakuutuslain muutokseen.

Jatkossa viitehinnan määrittävän edullisimman lääkevalmisteen tulee olla yleisesti saatavilla jo hintailmoituksen ajankohtana. Valmisteen voidaan katsoa olevan yleisesti saatavilla, kun se on tilattavissa tukkuliikkeestä. Muut viitehinnan määräytymisperusteet eivät muutu. Mikäli lääkevalmiste ei ole yleisesti saatavilla, ei se ole määrittämässä viitehintaa, mutta valmiste voidaan sisällyttää viitehintaryhmään sellaisen muodostuessa.

Hintailmoituksessa myyntiluvan haltijan on jatkossa ilmoitettava lääkevalmisteen kaupanolosta hintailmoituksen ajankohtana ja viitehintakaudella. Myyntiluvan haltija voi ilmoittaa valmisteensa olevan kaupan vain siinä tapauksessa, että valmiste on hintailmoituksen tekohetkellä ja edelleen viitehintakauden alkaessa yleisesti saatavilla. Uudensisältöinen ilmoitus tehdään ensimmäisen kerran huhtikuussa 2016 alkavaa viitehintakautta varten.

Muutoksella pyritään parantamaan viitehintajärjestelmän toimivuutta apteekkien, lääkeyritysten ja lääkettä käyttävien näkökulmasta.