Siirry sisältöön

Nucala-valmiste erityiskorvattavaksi

Lääkkeiden hintalautakunta on kokouksessaan 5.11.2020 hyväksynyt mepolitsumabia sisältävän Nucala-valmisteen rajoitetusti erityskorvattavaksi alemmassa erityiskorvausluokassa sairaudessa krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet. Valmisteen rajoitettu erityiskorvattavuus tulee voimaan 1.1.2021 alkaen. Korvattavuus on ehdollinen ja korvattavuus- ja hintapäätökseen liittyy taloudellinen sopimus.

Nucala-valmiste on rajoitetusti korvattava lisähoitona vaikean eosinofiilisen astman hoitoon aikuisille ja yli 12-vuotiaille nuorille, joiden astma ei ole hoitotasapainossa hyvän hoitokäytännön mukaisella hoidolla sisältäen suuriannoksisen inhaloitavan kortikosteroidin ja pitkävaikutteisen beeta-agonistin yhdistelmän ja joilla on: 1) veren eosinofiilipitoisuus vähintään 300 solua/mikrol sekä vähintään neljä pahenemisvaihetta kuluneen vuoden aikana, tai 2) säännöllisesti kuluneen vuoden ajan käytetystä tablettikortisonista huolimatta tänä aikana vähintään 2 pahenemisvaihetta. Mikäli potilasta hoidetaan astman hoitoon tarkoitetulla biologisella lääkkeellä, niin kuluneen vuoden sijaan tarkastelujaksona voi olla myös sen aloittamista edeltävä vuosi. Hoidon jatkamisen kannalta riittävänä hoitovasteena voidaan pitää sitä, että vuotuinen pahenemisvaiheiden määrä ja/tai säännöllisesti käytetty tablettikortisoniannos on vähentynyt 50 prosentilla vuoden tarkastelujaksoon nähden ilman, että astman muu hoitotasapaino on heikentynyt. Korvattavuuden rajaus vastaa voimassa olevaa rajoitetun peruskorvattavuuden rajausta.

Kansaneläkelaitos antaa tarkemmat ohjeet valmisteen korvaamisesta.

Lisätietoja
Erityisasiantuntija Kalle Aaltonen, puh 0295 163 439