Siirry sisältöön

Spravato- ja Talzenna-valmisteet rajoitetusti erityiskorvattaviksi

Lääkkeiden hintalautakunta on 6.6.2023 kokouksessaan hyväksynyt Spravato- ja Talzenna-valmisteet rajoitetusti erityiskorvattaviksi ylemmässä 100 prosentin erityiskorvausluokassa. Valmisteiden erityiskorvattavuus tulee voimaan 1.8.2023.

Esketamiinia sisältävä Spravato-valmiste on rajoitetusti erityiskorvattava sairaudessa vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt. Valmiste on korvattava hoitoresistentin masennuksen hoidossa yhdistelmänä jonkin serotoniinin takaisinoton estäjän (SSRI) tai serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjän (SNRI) kanssa aikuispotilaille, kun potilaan parhaillaan sairastamaan vaikea-asteiseen masennusjaksoon (hoitoa aloitettaessa Montgomery–Åsbergin depressioasteikon (MADRS) pisteet ≥31) ei ole saatu vastetta vähintään kolmella eri masennuslääkehoidolla ja siihen liitetyllä psykoterapialla tai jollain muulla psykososiaalisella hoidolla. Lääkehoidoista yhden on oltava

  • kahden masennuslääkkeen yhdistelmä tai
  • masennuslääkkeen ja psykoosilääkkeen yhdistelmä tai
  • masennuslääkkeen ja litiumin yhdistelmä.

Hoidon jatkamisen tarpeellisuus arvioidaan aina vähintään kerran vuodessa. Kriteerinä hoidon jatkamiselle on, että MADRS-kokonaispisteet ovat vähentyneet vähintään 50 % lähtötilanteeseen verrattuna, mutta MADRS-kokonaispistemäärän pitää olla vähintään 13. Erityiskorvattavuuden on arvioitu aiheuttavan lääkekorvausmenoon 670 000 euron lisäkustannuksen. Korvattavuus on ehdollinen ja korvattavuus- ja hintapäätökseen liittyy taloudellinen sopimus.

Talatsoparibia sisältävä Talzenna-valmiste on rajoitetusti erityiskorvattava sairaudessa rintasyöpä. Valmiste on korvattava monoterapiana aikuispotilaille, joilla on ituradan BRCA1- tai BRCA2-mutaatio ja HER2-negatiivinen paikallisesti edennyt tai metastasoitunut rintasyöpä. Edellytyksenä on, että potilaat ovat edeltävästi saaneet antrasykliiniä ja/tai taksaania joko (neo)adjuvanttiasetelmassa tai paikallisesti edenneen tai metastasoituneen taudin hoitona, paitsi silloin kun nämä hoidot eivät sovi potilaalle. Jos potilaalla on hormonireseptoripositiivinen rintasyöpä, edellytetään myös, että potilas on saanut edeltävästi hormonaalista hoitoa, paitsi silloin kun tämä hoito ei sovi potilaalle. Erityiskorvattavuuden on arvioitu aiheuttavan lääkekorvausmenoon 6 500 euron lisäkustannuksen. Korvattavuus on ehdollinen ja korvattavuus- ja hintapäätökseen liittyy taloudellinen sopimus.

Kansaneläkelaitos antaa tarkemmat ohjeet valmisteiden korvaamisesta.

Lisätietoja

Yliproviisori Kirsi Korpela, puh. 0295 163 440

Yliproviisori Kristiina Kaste, puh. 0295 163 416