2024

Kuulemistilaisuus HTA-menetelmien kehittäjille 16.4.2024

Lääkkeiden hintalautakunta (HILA), Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (Palko), Kansallinen HTA-koordinaatioyksikkö (FinCCHTA) sekä Kansaneläkelaitos (KELA) järjestävät kuulemistilaisuuden terveydenhuollon menetelmäarvioinnissa (HTA) käytettävistä menetelmistä tiistaina ... Lue lisää